Để giữ cho MightyMall an toàn và bảo mật, tất cả người bán được yêu cầu điền vào đơn đăng ký người bán và được chấp thuận trước khi có thể bán trên nền tảng.

Quá trình xem xét có thể mất đến 48 giờ.

Lợi ích của Người bán

Thanh toán toàn cầu bằng tiền crypto

Không có giới hạn thanh toán, thị trường hoàn toàn mở!

Quảng cáo Sản phẩm và Cửa hàng của Bạn

Quảng cáo trên Mighty và các mạng đối tác!

Dịch vụ bảo mật Mighty

Đừng lo, giao dịch mua của bạn trên Mighty Marketplace sẽ luôn được thực hiện một cách an toàn!

Apply Now


    USDTBTCETHFiat Currencies